وێنەکێشانی تۆڕ
وێنەکێشانی تۆڕ
وێنەکێشانی توخمەکان
وێنەکێشانی توخمەکان

مەودای نێوان داری ڕاست 150.4 ملم
وردەکاری چوارچێوەی ئاسۆیی 1500 ملم
وردەکاری چوارچێوەی ڕاست 1950 ملم
مادەی چوارچێوە گشتی 6900 ملم

درێژی داری ڕاست 1950 ملم
مادەی ڕۆد گشتی 15600 ملم

توخمە ئاسۆییەکان 54 شتەکان
درێژی تاکە توخم 224.8 ملم
مادەی توخمییەکان گشتی 12137 ملم


© www.zhitov.ru