دیمەنی لایەنی و پێشەوە
دیمەنی لایەنی و پێشەوە
ڕەهەندەکانی سەقف و دیواری لایەنی
ڕەهەندەکانی سەقف و دیواری لایەنی

ناوچەی گەرمخانە: 11.25 م2
قەبارەی گەرمخانە: 22.86 م3
دەوری: 14 م

ناوچەی سەقف: 17.67 م2
ناوچەی دیواری لایەنی: 9.45 م2 (2 x 4.725)
ناوچەی ڕووبەر: 10.16 م2 (2 x 5.08)
شوێنی شووشەی تەواو: 37.28 م2

درێژی کەوانە: 6027 ملم (6 شتەکان)

کۆی درێژی کەرەستەی چوارچێوە: 77.96 م


© www.zhitov.ru