3D

Bateria de dibuix
Bateria de dibuix

Els resultats del càlcul
Capacitat del dipòsit 0.2262 m3 o 226.1947 litres
La quantitat de líquid 0.1414 m3 o 141.3717 litres
Volum lliure 0.0848 m3 o 84.823 litres

Fons quadrats 0.2827 m2
Superfície lateral 1.508 m2
Superfície total de la bóta 2.0735 m2


© www.zhitov.ru