Dibuix de la Fundació general
Dibuix de la Fundació general
Armadura
Armadura

Materials

Petjada de la fundació: 14.25 m2
La quantitat de formigó per a la Fundació: 22.8 m3

Totes les fixacions a la a 4 sèrie: 442.2 m
Les files horitzontals: 132 m
Barres verticals: 211.2 m
BIELES: 99 m
Connexió: 66
El pes total de les vàlvules: 392.39 kg

L'àrea d'encofrat: 86.4 metres quadrats
Fusta: 2.16 metres cúbics
o 145 bord de longitud 6000 mm, amplada 100 mm

Costos

El nombre requerit de bosses de ciment 50 kg: 160 o 8000 kg
El cost del ciment 32000

sorra 20000 kg
El cost de la sorra 6000

macadam 28800 kg
El cost de la grava 11520

Butlletí 2.16 metres cúbics
El cost de la fusta 11880

Armadura 392.39 kg
Equipament de les habitacions 7847.8

Total: 69247.8


© www.zhitov.ru