Guix
Guix
Perfil
Perfil


Quadrats particions: 12.6 m2 o 25.2 m2 amb les dues parts
El nombre de fulls de guix: 10 peces (2 capa)
Perfil de guia: 14.6 m o 5 peces de 3M
Perfil de cremallera: 33.1 m o 12 peces de 3M

Cargol autoroscant de cartró-guix de guix: 191 peces o 382 peces amb les dues parts
Cargols per Marc: 158 peces
Cargol autoroscant només: 349 peces o 540 peces amb les dues parts

Cinta precintat: 14.6 m
Armadores sense bosses: 37 m o 74 m amb les dues parts
Material aïllant de calor: 12.6 m2 или 0.63 m3 a un gruix de 50 mm

Imprimació: 2.52 litres o 5.04 litres amb les dues parts
Massilla: 11.34 kg o 22.68 kg amb les dues parts
Acabant massilla: 15.12 kg o 30.24 kg amb les dues parts
Pintura: 2.52 litres o 5.04 litres amb les dues parts

© www.zhitov.ru