svod
svod
ograda
ograda

Razmak između centara šine 104 mm
Razmak između tračnica 44 mm

Visina šine

  1. 1400 mm - 2 Pieces.
  2. 1450 mm - 2 Pieces.
  3. 1495 mm - 2 Pieces.
  4. 1536 mm - 2 Pieces.
  5. 1571 mm - 2 Pieces.
  6. 1602 mm - 2 Pieces.
  7. 1628 mm - 2 Pieces.
  8. 1650 mm - 2 Pieces.
  9. 1668 mm - 2 Pieces.
10. 1682 mm - 2 Pieces.
11. 1692 mm - 2 Pieces.
12. 1698 mm - 2 Pieces.
13. 1700 mm - 1 Pieces.


© www.zhitov.ru