Pattern-development ka fini
Pattern-development ka fini
A filɛli ka bɔ sanfɛ
A filɛli ka bɔ sanfɛ
Kɛrɛfɛla filɛli
Kɛrɛfɛla filɛli
Fɛn min ye ɲɛfɛla ye
Fɛn min ye ɲɛfɛla ye

Tilt angle (kɛrɛnkɛrɛnnenya la). 45°
Tigɛcogo angle 54.7°

Sanfɛyɔrɔ ni kɛrɛfɛyɔrɔw bɛɛ yɔrɔ 1.883 m2     (1882548 mm2)
Jiginni basigilen yɔrɔ min bɛ duguma 1.434 m2     (1433675 mm2)
Mankan 0.235 m3     (234952174 mm3)

Baarakɛminɛnw sɛbɛnfura hakɛw
Janya 1800 mm
jayan 1150 mm


© www.zhitov.ru