Kɛrɛfɛla ni ɲɛfɛla lajɛ
Kɛrɛfɛla ni ɲɛfɛla lajɛ
So sanfɛla ni kɛrɛfɛ kogo hakɛw
So sanfɛla ni kɛrɛfɛ kogo hakɛw

Serre yɔrɔ: 11.25 m2
Serre volume (Volume de serre).: 22.86 m3
Perimɛtiri: 14 m

so sanfɛla yɔrɔ: 17.67 m2
Kɛrɛfɛ kogo yɔrɔ: 9.45 m2 (2 x 4.725)
Fasa yɔrɔ: 10.16 m2 (2 x 5.08)
Glasi yɔrɔ dafalen: 37.28 m2

Arc janya: 6027 mm (6 fɛnw)

Kalansenw kɔnɔfɛnw janya bɛɛ lajɛlen: 77.96 m


© www.zhitov.ru