Партида размер 11.25 ара или 1125 м2
Общият периметъра на обекта 135.41 m
Брой полюси на горната страна 9
Брой колони от дясната страна 11
Брой полюси на долната страна 8 (Крак дължина 30.41 м, като се вземат предвид порта - 26.41 m)
Брой полюси на лявата страна 12
Ъглов мнения - 4 колона
Общо мнения: 44 (включително центрове на порта)
Разстояние между стълбовете:
от горната страна 3 m
от дясната страна 2.92 m
от долната страна 3.38 m
от лявата страна 3.08 m

Цената на полюсите 17600

Общо: 17600

© www.zhitov.ru