Размерът на половината от покрива.
Размерът на половината от покрива.

Първоначални данни
Ширина на гредите 150 mm
Дебелина на гредите 50 mm
Стряха 500 mm
Ширината на покрива 6000 mm
Височина Y 1000 mm
Височина Y2 2000 mm
Дължината на основната покрив (скат) 6200 mm

Размери на покрив
Leaf височината на целия покрив 5224 mm
Ширина на ската 6200 mm
Площ на покрива 32.39 (64.78) кв. м.

Дължина на гредите 5224 (3162 + 2062) mm
Брой на фермите 11 (22)
Обем на материала за гредите 0.43 (0.86) куб. м.
Брой редове на дъсчената решетка 27 (54)
Обем на материала за дъсчената решетка 0.61 (1.22) куб. м. или 28 (56) броя по 6 m
Брой на покривни материали 23 (46) листове
2.9 серия 7.7 широчина на крилото на всяка половинка

Подпокривен материал (асфалт, покривни...) 66 кв. м.
Черна хартия 5 ролки (до 15 квадратни метра на ролка) или асфалтова хартия 4 ролки (до 20 квадратни метра на ролка)
Припокриване 10%


© www.zhitov.ru