Размерите на покрива в план.
Размерите на покрива в план.

Първоначални данни
Ширина на гредите 150 mm
Дебелина на гредите 50 mm
Стряха 500 mm
Ширината на покрива при стените 5000 mm
Височина 2000 mm
Дължината на покрива 6200 mm

Размер на покрива
Височина на ската в план 6463 mm
Ширина на ската 6200 mm
Площ на покрива 40.1 кв. м.

Дължина на гредите 6463 mm
Брой на фермите 11
Обем на материала за гредите 0.53 куб. м.
Брой редове на дъсчената решетка 42
Обем на материала за дъсчената решетка 0.97 куб. м. или 44 броя по 6 m
Брой на покривните материали 28 листове
3.6 серия 7.7 широчина на крилото
Подпокривен материал (асфалт, покривни материали ...) 41 кв. м.
Черна хартия 3 ролки (до 15 квадратни метра на ролка) или асфалтова хартия 3 ролки (до 20 квадратни метра на ролка)
Припокриване 10%

За по-точно изчисляване на материалите прочетете указанията!


© www.zhitov.ru