Общ план на стълбата
Общ план на стълбата

етап
етап

Размер на стъпалото
Размер на стъпалото
Размери на гредата
Размери на гредата

Препоръки
Удобен наклон
Достатъчна дълбочина на стъпалото
Удобен ъгъл на наклона 39.8°
Удобна стълба

Първоначални данни
Височина на стълбата 2500 mm
Дължината на стълбищните клетки в плана 3000 mm
Ширина на стълбата 900 mm
Брой стъпала 13
Дебелина на стъпалото 50 mm
Издаденост на стъпалото 50 mm
Дебелината на гредата 60 mm

Количеството материал за гредата 5390 mm
Ъгъл на стълбата 39.8°

Размер на стъпалото
Височина на стъпалото 192 mm
Дълбочина на стъпалото 281 mm
Височина на подпората 142 mm
Площ на всички нива 3.285 м2


© www.zhitov.ru