3D

Препоръки
Удобен наклон
Достатъчна дълбочина на стъпалото
Удобен ъгъл на наклона 39.8°
Удобна стълба
Страничен изглед
Страничен изглед

изглед отпред
изглед отпред

Схема на стъпка
Схема на стъпка

Изглед отпред
Изглед отпред

Чертеж на гредата
Чертеж на гредата

Етапи на чертане
Етапи на чертанеПървоначални данни
Височина на стълбата 2.5 м     (2500 mm)
Дължината на стълбищните клетки в плана 3000 mm
Брой стъпала 13
Дебелина на стъпалото 50 mm
Издаденост на стъпалото 50 mm

Подпорна греда
Дължината на гредата 4167 mm
Ъгъл на стълбата 39.8°

Размер на стъпалото
Височина на стъпалото 192 mm
Дълбочина на стъпалото 281 mm
Височина на подпората 142 mm


© www.zhitov.ru