Общ чертеж на фундамента
Общ чертеж на фундамента
Арматура
Арматура

Материали

Площ на основата: 14.25 м2
Обем на бетона за фундамента: 22.8 м3

Всички тела в в 4 реда: 442.2 m
Хоризонтални редове: 132 m
Вертикални пръти: 211.2 m
Съединителни пръти: 99 m
Връзки: 66
Общо тегло на арматурата: 392.39 кг

Площ на кофражa: 86.4 кв. м.
Дървен материал: 2.16 куб. м.
или 145 дължина на дъските 6000 mm, ширина 100 mm

Разходи

На необходимия брой торби с цимент на 50 кг: 160 или 8000 кг
Цена на цимента 32000

пясък 20000 кг
Цена на пясъка 6000

Чакъл 28800 кг
Цена на чакъла 11520

Дъски 2.16 куб. м.
Цена на дървения материал 11880

Арматура 392.39 кг
Цена на арматурата 7847.8

Общо: 69247.8


© www.zhitov.ru