Подово пространство 12 м2
Количеството материал, саморазливен под 1.11 м3

Височина на точката A 40 mm
Височина на точката B 70 mm
Височина на точката C 110 mm
Височина на точката D 150 mm© www.zhitov.ru