Арка
Арка
Ограда борда
Ограда борда

Разстоянието между центровете на летвите 104 mm
Разстоянието между летвите 44 mm

Височина пръти

  1. 1400 mm - 2 бр..
  2. 1450 mm - 2 бр..
  3. 1495 mm - 2 бр..
  4. 1536 mm - 2 бр..
  5. 1571 mm - 2 бр..
  6. 1602 mm - 2 бр..
  7. 1628 mm - 2 бр..
  8. 1650 mm - 2 бр..
  9. 1668 mm - 2 бр..
10. 1682 mm - 2 бр..
11. 1692 mm - 2 бр..
12. 1698 mm - 2 бр..
13. 1700 mm - 1 бр..


© www.zhitov.ru