3D

Tutumu Drawing
Tutumu Drawing

Hesablanmasının nəticələri
Konteyner həcmi 7.85 m3 və ya 7854 l
Maye miqdarı 6.32 m3 və ya 6319 l
Pulsuz həcmi 1.54 m3 və ya 1535 l

Ön yerüstü 3.14 m2
Lateral sahəsi 15.71 m2
Konteyner ümumi sahəsi 21.99 m2


© www.zhitov.ru