Ümumi dizayn nərdivan
Ümumi dizayn nərdivan

öndən görünüş
öndən görünüş


Addımlar ölçüləri
Addımlar ölçüləri
string hissələri ölçüsü
string hissələri ölçüsü

üst görünüşü
üst görünüşü

mərhələ
mərhələ

Tövsiyələr
Formula rahatlığı cavab
Kifayət Step dərinliyi
Rahat bucağı pilləkənlər 36.2°
Rahat nərdivan

Giriş
Bu nərdivanın hündürlüyü 2500 mm
Açılması baxımından nərdivan müddəti 3000 mm
Pilləkənlərin eni 900 mm
Pillələrin sayı 12 + sahə
Addımların qalınlığı 50 mm
Karniz səviyyəsi 50 mm

Bu nərdivan olan bucaq 36.2°

Addımlar ölçüləri
Addım boyu 192 mm
Addımlar dərinliyi 313 mm
Boy podstupenka 142 mm

Area bütün səviyyələrdə 3.375 m2
material platforma sahəsi 1.665 m2

Metal profili sayı
Kiriş 11199 mm
sahə 5240 mm
Yalnız 16439 mm


© www.zhitov.ru