Ümumi dizayn nərdivan
Ümumi dizayn nərdivan

mərhələ
mərhələ

Addımlar ölçüləri
Addımlar ölçüləri
string hissələri ölçüsü
string hissələri ölçüsü

Tövsiyələr
Formula rahatlığı cavab
Kifayət Step dərinliyi
Rahat bucağı pilləkənlər 39.8°
Rahat nərdivan

Giriş
Bu nərdivanın hündürlüyü 2500 mm
Açılması baxımından nərdivan müddəti 3000 mm
Pilləkənlərin eni 900 mm
Pillələrin sayı 13
Addımların qalınlığı 50 mm
Karniz səviyyəsi 50 mm
Simli qalınlığı 60 mm

bir simli üçün material məbləği 5390 mm
Bu nərdivan olan bucaq 39.8°

Addımlar ölçüləri
Addım boyu 192 mm
Addımlar dərinliyi 281 mm
Boy podstupenka 142 mm
Area bütün səviyyələrdə 3.285 m2


© www.zhitov.ru