Case Material: 4.97 m2
Daxili seqmentlərində maddi: 4.16 m2

Material n mezzanine: 0.52 m2
Material arakəsmələr: 2.1 m2
Rəflərdə: 1.54 m2
Ərazi arxa divar: 3.74 m2

tespit üçün Delik: 96 pcs.© www.zhitov.ru