Dibujo general ukaxa fundación ukankiwa
Dibujo general ukaxa fundación ukankiwa
ukatsti juk’ampi
ukatsti juk’ampi

materiales ukanaka

Área de base de fundación ukaxa: 14.25 m2
Uka volumen de hormigón ukaxa cimiento ukataki: 22.8 m3

Total refuerzo ukaxa uñstayatawa ukana 4 siqi: 442.2 metros ukch’akiwa
ukatsti horizontal ukham uñt’atawa: 132 metros ukch’akiwa
Ukaxa sayt’atawa: 211.2 metros ukch’akiwa
Ukaxa mä juk’a pachanakwa: 99 metros ukch’akiwa
Ukax mä juk’a pachanakanwa: 66
Taqi kuna pesaje de refuerzo ukaxa: 392.39 kg ukat juk’ampi

Ukaxa encofrado satawa: 86.4 ukaxa mä metro cuadrado ukhamawa
lumber ukaxa: 2.16 ukaxa metros cúbicos satawa
o 145 tablanaka jaya 6000 mm, anchu 100 mm

Irjañanaka

Ukaxa wakisiwa jakhuwi bolsas de cemento ukaxa 50 kg ukat juk’ampi: 160 o 8000 kg ukat juk’ampi
cemento ukaxa wali ch’amawa 32000

ch'alla 20000 kg ukat juk’ampi
laq’a qullqi 6000

ch’uqi ch’uqi 28800 kg ukat juk’ampi
escombros ukax qullqit luratawa 11520

Junta 2.16 ukaxa metros cúbicos satawa
lumber ukaxa qullqiwa 11880

ukatsti juk’ampi 392.39 kg ukat juk’ampi
Refuerzo ukaxa qullqiwa 7847.8

Taqpacha: 69247.8


© www.zhitov.ru