General mfonini a ɛfa antweri ho
General mfonini a ɛfa antweri ho

General form
General form

anammɔn a wɔde yɛ mfonini
anammɔn a wɔde yɛ mfonini


Nyansahyɛ ahorow
Deviation fi convenience formula no ho denam 16.7%
 • Yɛhyɛ nyansa sɛ tew anammɔn dodow a wɔfa so yɛ no so da so ara wɔ so 2
 • Anamɔn a emu dɔ a ɛnnɔɔso: 230 mm
 • Yɛhyɛ nyansa sɛ ma nea ɛpuepue no nkɔ soro F wɔ no so 50 mm
 • Angle a ɛfata a antweri no akɔ fam 36.9°
  Atwedeɛ a ɛnyɛ fɛ


  Data a edi kan
  ɔsorokɔ a wɔma so 1500 mm
  Antweri tenten wɔ nhyehyɛe mu 2000 mm
  Anamɔn dodow 10
  Anamɔn a ɛyɛ den 50 mm
  ledge anammɔn ahorow 30 mm

  Platform no tenten 500 mm
  pad no mu duru 100 mm
  Thickness a Ɛka Ho 50 mm
  Anamɔn a ɛyɛ den 60 mm

  antweri hama
  Antweri ahama tenten 2500 mm
  Antweri no anim 36.9°

  Anamɔn akɛse
  Anamɔn Kɔ soro 150 mm
  Anamɔn a emu dɔ 230 mm

  Volumes a wɔde kɔnkrit ayɛ
  Site no dodow a ɛkɔ soro 0.04 cubic mita ahorow
  Nnyigyei a ɛwɔ stage biako mu 0.012 cubic mita ahorow
  Anamɔn nyinaa mu nne kɛse 0.12 cubic mita ahorow
  Extra Thickness Volume a Ɛyɛ Fɛ 0.1 cubic mita ahorow

  nneɛma a wɔde hyɛ mu
  Nneɛma dodow a wɔde hyɛ mu 30 nneɛma
  Nneɛma dodow a wɔde hyɛ mu 24 mita ahorow
  Rebar mu duru 9.47 kg
  Kɔnkreti dodow nyinaa 0.26 cubic mita ahorow


  © www.zhitov.ru