ระดับเสียงของ wells: 2.9 m3

ต้นทุนของ digging บ่อ: 1450
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของดิน: 580

รวม: 2030
© www.zhitov.ru