ความยาวของร่องลึก: 6 เซนติเมตร
พื้นที่ของร่องลึก: 3.6 ตารางเมตร
ระดับเสียงของร่องลึก: 3.6 ลูกบาศก์เมตร

ไดรฟ์ข้อมูลที่มีประโยชน์: 2.88 ลูกบาศก์เมตร
ความยาวของ slopes: 0.72 ลูกบาศก์เมตร

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนของ digging เป็นร่องลึก: 1800
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของดิน: 720

รวม: 2520
© www.zhitov.ru