ฟะซาด

ผนังด้านข้าง


มิติในเงื่อนไขของ

ขนาดของแฟ้มบันทึก

กรอบหลัก
ความสูงของผนัง 3.2 m
จำนวนสัญญาณเรียกเข้า 16
ความยาวในการบันทึกของซุ้ม 6.5 m
ผนังด้านข้างของบันทึกความยาว 5.5 m
ในขอบเขต 24 m
ความยาวรวมของแฟ้มบันทึก 384 m
เนื้อที่ 70.4 x 2 = 140.8 m2
ระดับเสียง 17.37 m3

Pediments
ความสูง 3.8 m
จำนวนสัญญาณเรียกเข้า 19
เนื้อที่ 11.4 x 2 = 22.8 m2
ความยาวรวมของแฟ้มบันทึก 61.75 x 2 = 123.5 m
ระดับเสียง 2.58 x 2 = 5.16 m3

Pediments ด้านการ
ความสูง 2.8 m
จำนวนสัญญาณเรียกเข้า 14
เนื้อที่ 8.4 x 2 = 16.8 m2
ความยาวรวมของแฟ้มบันทึก 38.5 x 2 = 77 m
ระดับเสียง 2.15 x 2 = 4.3 m3

จำนวนบันทึกกำแพง 26.83 m3
ผนังไม้สี่เหลี่ยม 180.4 m2
ความยาวรวมของล็อกบันทึกหลักบ้าน 584.5 m

พาร์ติชัน 1 ชั้น
ความสูง 2.8 m การปรับเปลี่ยน!
ความยาว 8.5 m
จำนวนสัญญาณเรียกเข้า 14
ความยาวรวมของแฟ้มบันทึก 119 m
เนื้อที่ 23.8 m2
ระดับเสียง 5.38 m3

พาร์ติชัน 2 อาคาร
ความสูง 2.6 m การปรับเปลี่ยน!
ความยาว 6 m
จำนวนสัญญาณเรียกเข้า 13
ความยาวรวมของแฟ้มบันทึก 78 m
เนื้อที่ 15.6 m2
ระดับเสียง 3.53 m3

พาร์ติชันทั้งหมด 8.91 m3
พาร์ติชันที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 39.4 x 2 = 78.8 m2
ความยาวรวมของกำแพงเมืองล็อก 197 m

ระดับเสียง 35.74 m3
เนื้อที่ 135.2 m2
ความยาวของแฟ้มบันทึก 781.5 m
จำนวนครู 521 ชิ้น
น้ำหนัก 19299.6 กก.

ราคา 303790
© www.zhitov.ru