มุมมองด้านหน้า และด้านข้าง

ขนาดของหลังคา


ที่ตั้งของโรงเรือน: 11.25 m2
จำนวนเรือนกระจก: 21.38 m3
ในขอบเขต: 14 m

พื้นที่รวมแก้ว: 36.36 m2
พื้นที่หลังคา: 13.36 m2 (2 x 6.68)
พื้นผิวของผนังด้านข้าง: 13.5 m2 (2 x 6.75)
ดิ่งสแควร์: 9.5 m2 (2 x 4.75)

ความยาวของเฟรมวัสดุ: 122.12 m
© www.zhitov.ru