อุปกรณ์เสริมของเครื่องคิดเลข 1

ข้อมูลเริ่มต้น

เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 12 mm
จำนวนของกระบอก 10 ชิ้น
ความยาวของแถบที่อยู่ 6 M

ผลลัพธ์

น้ำหนักรวมของการ valves 53.24 กก.
ความยาวรวมของ rebar 60 M
ยอดเงินของการเสริมแรง 0.007 ลูกบาศก์เมตร
น้ำหนักต่อเมตร valves 0.887 กก.
น้ำหนักของหนึ่งร็อด armature 5.324 กก.
ต้นทุนรวมของการ 1064.84
© www.zhitov.ru