Allmänna Foundation ritning

Armering

Material

Fotavtryck av stiftelsen: 14.75 m2
Mängden betong för stiftelsen: 23.6 m3

Alla armaturer på den i 4 serie: 442.2 m
De vågräta raderna: 132 m
Vertikala stavar: 211.2 m
Vevstakar: 99 m
Anslutning: 66
Den totala vikten av armeringsjärn: 392.39 kg

Det område av formarbete: 86.4 kvadratmeter
Timmer: 2.16 kubikmeter
eller 145 Styrelsen längd 6000 mm, bredd 100 mm

Kostnader

Erforderligt antal säckar med cement på 50 kg: 166 eller 8300 kg
Kostnaden för cement 33200

sand 20750 kg
Kostnaden för sand 6225

makadam 29880 kg
Kostnaden för grus 11952

Bulletin 2.16 kubikmeter
Kostnaden för virke 11880

Armering 392.39 kg
Rum beslag 7847.8

Totalt: 71104.8
© www.zhitov.ru