Themeli i Përgjithshëm Vizatim

Armaturë

Materiale

Gjurmë e themelimit: 14.75 m2
Volumi i betonit për themel: 23.6 m3

Gjithsej përforcim me tab në 4 seri: 442.2 m
Rreshtave horizontale: 132 m
Bare vertikale: 211.2 m
Lidh shufra: 99 m
Lidhje: 66
Pesha totale e përforcimeve: 392.39 kg

Siperfaqja e kallepit: 86.4 metra katrorë
Lëndë druri: 2.16 metra kub
ose 145 Gjatësia e konturit 6000 mm, gjerësi 100 mm

Kostot

Numrin e kërkuar të qese të çimentos 50 kg: 166 ose 8300 kg
Kostoja e çimentos 33200

rërë 20750 kg
Kostoja e rërës 6225

rruge e asfaltuar 29880 kg
Kostoja e zhavorrit 11952

Buletin 2.16 metra kub
Kostoja e lëndë druri 11880

Armaturë 392.39 kg
pajisje Room 7847.8

Total: 71104.8
© www.zhitov.ru