د پوړ فضا سيمه 12 متر2
د خپل منځې کارس پوړ موادو اندازه 1.11 متر3

د ټکی قد A 40 mm
د ټکی قد B 70 mm
د ټکی قد C 110 mm
د ټکی قد D 150 mm

© www.zhitov.ru