प्याकिङ को योजना

ट्रैक लम्बाइ: 6 मीटर
ट्रैक चौडाई: 1 मीटर
स्थान ट्रयाक: 6 m2
एक टाइल को क्षेत्र: 0.16 m2
टायलकोसङ्ख्या: 38 पीसी
ओछ्यान को मात्रा: 1.2 m3

काम को लागत: 2400© www.zhitov.ru