ब्लाइन्ड क्षेत्र रेखाचित्र एक कट मा


ब्लाइन्ड क्षेत्र 48.96 m2
ब्लाइन्ड क्षेत्र 34.762 m3

भू-भागहरू 48.96 m2
जाल झन् 48.96 m2
Waterproofing 74.52 m2
पत्थर पाल्दै 48.96 m2
कंक्रीट 4.896 m3
इन्सुलेशन 2.448 m3
Gravel 14.688 m3
बालुवा 9.792 m3
सिमाना 45.6 m
फारम कार्य लम्बाई 45.6 m
स्थान formwork 32.376 m2
© www.zhitov.ru