3D


Cheeb tsam hauv pem teb 27 m2

Kom paub meej 6000 hli - 2 PCs.
Kom paub meej 4400 hli - 11 PCs.
Kom paub meej 500 hli - 4 PCs.
Kom paub meej 550 hli - 36 PCs. (9*4)

Kom tag nrho cov seem 82200 hli (82.2 m)
Qhov ntim ntawm sawn timber 0.62 m3 los sis 14 pieces rau 6 meters
Qhov ntim ntawm lub lags thiab jumpers 3.43 m3 (rau rwb thaiv tsev)

Kawg sib txuas lag rau cav 22 PCs. (kev fasteners)
Kawg sib txuas jumpers los cav 80 PCs. (kev fasteners)
Tag nrho sib txuas 102 PCs. (kev fasteners)

Pes tsawg tus natwm cov flooring Board 45
Tus nqi ntawm flooring Board 1.35 m3 los sis 45 pieces rau 6 meters

Number of natwm "cam sub-floor" - 38
Tus nqi ntawm tej laug 0.56 m3 los sis 38 pieces rau 6 meters
© www.zhitov.ru