Өрөөний хэмжээ
Өрөөний талбай 24 м2
Шаардлагатай өрөөний гэрэлтүүлэг 7200 люмен (lm)
Нэг лампын гэрэлтүүлгийн урсгал 1200 люмен (lm)

Гэрийн хүч
LED гэрлийн чийдэн 6 ширхэг. тухай 12 ватт = 72 ватт
буюу
Флюресцент чийдэн 6 ширхэг. тухай 30 ватт = 180 ватт
буюу
Чийдэнгийн улайсалт 6 ширхэг. тухай 120 ватт = 720 ватт
© www.zhitov.ru