Многу големина 11.25 Арес или 1125 м2
Вкупниот периметар на локалитетот 135.41 м
Број на половите на горната страна 9
Број на колони на десната страна 11
Број на половите на долната страна 8 (Должината на нозете 30.41 метри, земајќи ги во предвид портата - 26.41 м)
Број на полови на лево 12
Катче мислења - 4 колона
Општо мислења: 44 (вклучувајќи столбови за оградата)
Растојание меѓу мислења:
на горната страна 3 м
на десната страна 2.92 м
на долната страна 3.38 м
на левата страна 3.08 м

Цената на бандерите 17600

Вкупно: 17600© www.zhitov.ru