Дел тула ограда

Висината на колоната 1875 мм или 25 серија (земајќи ги во предвид висината на столбната плоча)
Обемот на една колона 125 тули или 0.24 м3
Чистење 1725 мм или 23 серија (земајќи ги во предвид висината на столбната плоча)
Span ширината 3510 мм
Обемот на еден-на-лет 311 тули или 0.61 м3
База висина 300 мм или 4 серија


Страна од оградата A

Бројот на полови 9
Обемот на сите колони 1125 тули или 2.19 м3
Обемот на сите спојува 2717 тули или 5.3 м3
Волумен капа 1615 тули или 3.15 м3
Страна волумен 5457 тули или 10.64 м3
Решение за мислења 0.43 м3
Решение за overflights 1.03 м3
Решение за капа 0.61 м3
Обемот на конкретни за Фондацијата 5.32 м3
Обемот на постелнина за основање 2.66 м3

Последен лет на некомплетната 3000 мм
За еднакви спојува потребно: 8 столбови со распон 4375 мм или 9 столбови со распон 3889 мм


Страна од оградата B

Бројот на полови 10
Обемот на сите колони 1250 тули или 2.44 м3
Обемот на сите спојува 3105 тули или 6.05 м3
Волумен капа 1846 тули или 3.6 м3
Страна волумен 6201 тули или 12.09 м3
Решение за мислења 0.47 м3
Решение за overflights 1.17 м3
Решение за капа 0.7 м3
Обемот на конкретни за Фондацијата 6.08 м3
Обемот на постелнина за основање 3.04 м3


Страна од оградата C

Бројот на полови 10
Обемот на сите колони 1250 тули или 2.44 м3
Обемот на сите спојува 3027 тули или 5.9 м3
Волумен капа 1800 тули или 3.51 м3
Страна волумен 6077 тули или 11.85 м3
Решение за мислења 0.47 м3
Решение за overflights 1.14 м3
Решение за капа 0.68 м3
Обемот на конкретни за Фондацијата 5.93 м3
Обемот на постелнина за основање 2.96 м3

Последен лет на некомплетната 3000 мм
За еднакви спојува потребно: 9 столбови со распон 4333 мм или 10 столбови со распон 3900 мм


Страна од оградата D

Бројот на полови 5
Обемот на сите колони 625 тули или 1.22 м3
Обемот на сите спојува 1553 тули или 3.03 м3
Волумен капа 923 тули или 1.8 м3
Страна волумен 3101 тули или 6.05 м3
Решение за мислења 0.24 м3
Решение за overflights 0.59 м3
Решение за капа 0.35 м3
Обемот на конкретни за Фондацијата 3.04 м3
Обемот на постелнина за основање 1.52 м3

Збирот на сите материјали
Brickwork 20836 тули или 40.63 м3
Решение за мислења 11.79 м3
Решение за overflights 3.93 м3
Решение за капа 2.34 м3
Решение вкупно 18.06 м3
Конкретни услови за развој на сите 20.37 м3
Podsypka за основа на сите 11.79 м3
© www.zhitov.ru