Цртање површина на слепите во сече


Слепа област 48.96 м2
Слепа област 34.762 м3

Геотекстили 48.96 м2
Зајакнување на решетката 48.96 м2
Хидроизолација 74.52 м2
Поплочување на камења 48.96 м2
Бетон 4.896 м3
Изолација 2.448 м3
Чакал 14.688 м3
песок 9.792 м3
Граница 45.6 м
Облик должина 45.6 м
Областа на кофражна 32.376 м2
© www.zhitov.ru