дубалдары толук аянты 29.15 м2
аймак терезе 0.96 м2 (1 даана)
аймак эшиктер 1.52 м2 (1 даана)
эшик жана терезелерди, эске алуу менен дубалдын аянты 26.67 м2
периметр 11 м

бир түрмөктү аянты 5 м2
сөөктөрү узундугу 2.8 м
түрмөк көп желелери 3 даана
Ар бир түрмөк калган 1.6 м
сөөктөрү саны боюнча 2.8 м ~18 даана

Ал тушкагаздын тактоо керек гана 6 даана
баланс 3.33 м2 же 0.67 айландыруу

© www.zhitov.ru