дайы

каптал


жагынан көлөмү

| журналдар | Өлчөмү

негизги кадр
Дубалдын бийиктиги 3.2 м
Таажы саны 16
лог түйүнүнүн узактыгы 6.5 м
жыгач тарап дубалдын узундугу 5.5 м
периметр 24 м
| журналдар | жалпы узундугу 384 м
аймак 70.4 x 2 = 140.8 м2
көлөм 17.37 м3

Гейблс
бийиктик 3.8 м
Таажы саны 19
аймак 11.4 x 2 = 22.8 м2
| журналдар | жалпы узундугу 61.75 x 2 = 123.5 м
көлөм 2.58 x 2 = 5.16 м3

каптал Гейблс
бийиктик 2.8 көрүү
Таажы саны 14
аймак 8.4 x 2 = 16.8 м2
| журналдар | жалпы узундугу 38.5 x 2 = 77 көрүү
көлөм 2.15 x 2 = 4.3 м3

журналы капталынын өлчөмү 26.83 м3
дубал журналы аянты 180.4 м2
негизги устундары журналы жалпы узундугу 584.5 көрүү

Ноты 1-кабат
бийиктик 2.8 көрүү өзгөртүлдү!
узундук 8.5 көрүү
Таажы саны 14
| журналдар | жалпы узундугу 119 көрүү
аймак 23.8 м2
көлөм 5.38 м3

Ноты 2 кабат
бийиктик 2.6 көрүү өзгөртүлдү!
узундук 6 көрүү
Таажы саны 13
| журналдар | жалпы узундугу 78 көрүү
аймак 15.6 м2
көлөм 3.53 м3

тосмолор жалпы суммасы 8.91 м3
аймак бөлүгү 39.4 x 2 = 78.8 м2
дубалдарына устун жалпы узундугу 197 көрүү

көлөм 35.74 м3
аймак 135.2 м2
жыгач узундугу 781.5 м
казыктарын саны 521 даана
салмак 19299.6 кг

баасы 303790
© www.zhitov.ru