3D


бассейн өлчөмдөрү - жогорку көрүнүшү

бассейн өлчөмдөрү - тарап көрүү

бассейн өлчөмдөрү - алдыңкы көрүнүшү

бассейн суу бетинин аянты: 8 м2
көлмөнүн суу сактагычындагы суунун көлөмү: 9.6 м3
аймак RIM: 6.21 м2
ички жер аянты: 28.4 м2
казуу көлөмү: 19.05 м3
бетон көлөмү: 8.09 м3
© www.zhitov.ru