Жалпы тепкич диаграмма


өлчөмдөр кадамдар


кадамдар

Стрингер


колдоо этаптары


сунуштар
формула ы¾гайлуу экендигин жолугушту
этап тереңдик жетиштүү
тепкичке жайлуу маанай бурч 39.8°
Easy Steps

алгачкы маалыматтар
тепкич бийиктиги 2500 мм
планга кире бериште узундугу 3000 мм
тепкичке туурасы 900 мм
этаптарында саны 13
кадамдардын туурасы 50 мм
кадамдар дөмпөйүү 50 мм

сап Шатынын узундугу 3812 мм
биринчи колдоо чейин сап башынан тартып аралык жогорудан 56 мм
Кадам турукташтырып колдогон 293 мм
колдоо турган саптан материалдык суммасы 2240 мм
Шатынын бурчу 39.8°

өлчөмдөр кадамдар
кадамдардын бийиктиги 192 мм
кадамдардын тереңдик 281 мм
сөгүлө бийиктиги 142 мм
бардык аянты 3.285 м2
© www.zhitov.ru