тарап көрүү


алдыңкы көрүнүшү


жогорку көрүнүшү


таянган рисунок


чийме кадамдар


сунуштар
формула ы¾гайлуу экендигин жолугушту
этап тереңдик жетиштүү
тепкичке жайлуу маанай бурч 39.8°
Easy Steps

алгачкы маалыматтар
тепкич бийиктиги 2500 мм
планга кире бериште узундугу 3000 мм
этаптарында саны 13
кадамдардын туурасы 50 мм
кадамдар дөмпөйүү 50 мм

Стрингер
сап узундугу 4167 мм
Шатынын бурчу 39.8°

өлчөмдөр кадамдар
кадамдардын бийиктиги 192 мм
кадамдардын тереңдик 281 мм
сөгүлө бийиктиги 142 мм
© www.zhitov.ru