ийненин узундугу: 205 мм
плитасынын тешиктерге борборлорунун ортосундагы аралык: 60 мм
© www.zhitov.ru