Herêmê de li dîwaran 96 m2
window Square û derî vekirin li ber çavan neyên ne.
The amount of maddî yên dîwarên 14.4 m3© www.zhitov.ru