ორმოს სიგრძე: 6
ფართობი ორმოს: 3.6 კვადრატული მეტრი
მოცულობა ორმოს: 3.6 კუბური მეტრი

სასარგებლო მოცულობა: 2.88 კუბური მეტრი
თანხა ფერდობზე: 0.72 კუბური მეტრი

ხარჯები
ღირებულება თხრიან ორმოს: 1800
ღირებულება მოხსნა ნიადაგის: 720

სულ: 2520
© www.zhitov.ru