მოსამზადებელი მასალის რაოდენობა და ღირებულება 5 კუბური მეტრი ბეტონი
ცემენტის ტომარა 50 კილოგრამი

ცემენტის ტომრების საჭირო რაოდენობა 30 (1500 კგ)
ცემენტის ღირებულება 6000

ქვიშა 3750 კგ
ქვიშის ღირებულება 1125

ღორღი 5400 კგ
შებენის ღირებულება 2160

სულ: 9285
© www.zhitov.ru