3D


չափը լողավազան - սկիզբ

չափը լողավազան - Դիտել կողմը

չափը լողավազան - Front Դիտել

Մակերեւույթը մակերեսը ջրավազանի: 8 մ2
Ծավալը ջրի ջրավազանի: 9.6 մ3
Bumper տարածք: 6.21 մ2
Ներքին մակերես: 28.4 մ2
Ծավալը պեղումների: 19.05 մ3
Volume կոնկրետ: 8.09 մ3
© www.zhitov.ru