האורך של החתך: 6 m
אזור של החתך: 3.6 מ"ר
אמצעי האחסון של החתך: 3.6 מ"ק

אמצעי אחסון שימושי: 2.88 מ"ק
אורך של מדרונות: 0.72 מ"ק

עלויות
עלות לחפור שקע: 1800
עלות ההסרה של אדמה: 720

סך הכל: 2520
© www.zhitov.ru