توصیه های
مسابقه فرمول امکانات
عمق کافی گام
راه پله مناسب تمایل 39.8°
نردبان راحت

نمای جانبی


نمای جلویی

مشاهده صفحه


نقاشی را باز


مراحل طراحیاطلاعات اولیه
ارتفاع پله ها 2500 mm
طول stairwells در طرح 3000 mm
تعدادپله 13
ضخامت هر پله 50 mm
لبه پله 50 mm

باز رشته پله
طول رشته باز 3873 mm
زاویه پله 39.8°

اندازه گام
ارتفاع گام 192 mm
مراحل عمق گام 281 mm
ارتفاع از risers 142 mm
© www.zhitov.ru