Ίδρυμα γενικό σχέδιο

Οπλισμός

Υλικά

Το αποτύπωμα του ιδρύματος: 14.75 m2
Το ποσό του σκυροδέματος για το Ίδρυμα: 23.6 m3

Όλα τα εξαρτήματα κατά την σε 4 σειρά: 442.2 m
Οι οριζόντιες γραμμές: 132 m
Ράβδοι κάθετες: 211.2 m
Μπιέλες: 99 m
Σύνδεση: 66
Το συνολικό βάρος του οπλισμου: 392.39 kg

Η περιοχή του ξυλότυπου: 86.4 τετραγωνικά μέτρα
Ξυλεία: 2.16 κυβικά μέτρα
ή 145 Μήκος του σκάφους 6000 mm, πλάτος 100 mm

Κόστος

Τον απαιτούμενο αριθμό των σάκων τσιμέντου στις 50 kg: 166 ή 8300 kg
Το κόστος του τσιμέντου 33200

άμμος 20750 kg
Το κόστος της άμμου 6225

χαλίκι 29880 kg
Το κόστος των χαλίκι 11952

ΔΕΛΤΙΟ 2.16 κυβικά μέτρα
Το κόστος της ξυλείας 11880

Οπλισμός 392.39 kg
Παροχές εξαρτήματα 7847.8

Σύνολο: 71104.8
© www.zhitov.ru